BEM FH UI 2024

Kami hadir dengan harapan serta tekad bulat untuk terus bergerak dan melayani serta senantiasa beradaptasi di tengah masa transisi pandemi untuk memastikan kebermanfaatan bagi FH UI, UI, dan Indonesia.

KALENDER BEM FH UI 2024